Заходи, Новини

Завершено перший етап міжнародного проекту «Суд, громадяни, суспільство, держава: співпраця заради змін»

Добіг кінця перший візит голандського експерта з питань адміністрування судів, судді, заступника голови Амстерамського окружного суду, члена правління суддів Естер де Рой в рамках міжнародного проекту “СУД, ГРОМАДЯНИ, СУСПІЛЬСТВО, ДЕРЖАВА: СПІВПРАЦЯ ЗАРАДИ ЗМІН”, який ініційований Апеляційним судом Одеської області.

Проект розрахований на трохи більше, ніж півроку, а його реалізація стала можливою завдяки безпосередній підтримці уряду Королівства Нідерландів та організаційному супроводу Одеської обласної організації «Всеукраїнська громадська організація «Комітет виборців України».

Однією з особливостей цього проекту є те, що ініціатива проведення походила від самих судів – Татарбунарського районного суду та Апеляційного суду Одеської області.

Відчуваючи потребу реальних, а не декларативних змін, спрямовуючи зусилля на адаптацію та наближення “не писаних” правил організації роботи судів і суддів до пересічних громадян, суди Одеської області звернулись по практичну, а не фінансову допомогу до судді із 24-річним досвідом, яка займає адміністративну посаду в Амстердамському окружному суді, є заступником голови цього суду пані Естер де Рой.

Перший візит розпочався 18-го червня і тривав до 23-го червня 2018 року. Скептичний настрій тих, хто не вірить у зміни без достатнього фінансування та чергового реформування законодавства, розвіявся у перший же день.

Свою роботу експерт почала із співбесід із суддями та працівниками апаратів пілотних судів, якими в перший візит було визначено Апеляційний суд Одеської області, Малиновський та Приморський районні суди міста Одеси.

Кожне інтерв’ю тривало 20-40 хвилин, протягом яких експерт виявляла потреби самих суддів в організації їхньої роботи, позитивні та негативні явища організації роботи судів та наводила власні приклади змін, що допомогли підвищити ефективність роботи судів у Нідерланадах та, врешті-решт, забезпечити високий рівень довіри суспільства до суду. 

Експерт переконалася, що судова система України перебуває у процесі реформування: відбувається оновлення корпусу суддів, реорганізація судових установ та впровадження новел у процесуальне законодавство України, що вимагає адекватних активних дій з боку самих представників правосуддя.

Суддя відмітила велику кількість прогресивних положень процесуального зконодавства України, серед яких: стислі строки складення повних текстів судових рішень та автоматичний розподіл справ між суддями, що, тим не менш, не є достатнім для того, щоб розраховувати на повну довіру суспільства до суду. Однією з причин нерозуміння роботи судів, а тому і недовіри до їх діяльності, є відсутність уніфікованих, прозорих та ефективних процедур організації роботи судів. Мова йде про “неписані правила” або “звичаї”, які різняться від суду до суду, а тому і не дозволяють прогнозувати дії співробітників апарату, помічників суддів та самих суддів.

Проведене за допомогою гугл-форми опитування адвокатів та юристів, які практикують в Одеському регіоні, дозволило отримати об’єктивну інформацію від відвідувачів судів щодо якості організації роботи судових установ та виявити вектори бажаних змін.

Так, найбільша кількість респондентів відмічали несвоєчасність початку судових засідань та нерозумно довгу тривалість судових проваджень, порушення процесуальних строків направлення повісток та копій рішень сторонам, різні правила подачі заяв до канцелярії суду та отримання справ для ознайомлення у різних судах тощо. 

Проаналізувавши та узагальнивши отриману інформацію, судді погодились із тим, що для дієвого та якісного впровадження змін системи судоустрою, необхідно згуртуватися їм самим, як представникам судової влади, оскільки досягти де-факто, а не де-юре змін можливо лише тоді, коли саме носії вчинення правосуддя, на кого й націлена державна судова реформа, самостійно об’єднаються та завдяки плідній співпраці усіх ланок судової системи змінять застарілі стандарти та традиції організації роботи судів, а також побудови судового процесу.

Організаційні зміни та організаційний розвиток є частиною реальної реформи, і вони можливі лише при чіткій регламентації всіх організаційних процесів роботи судів. Відтак, розпочати вирішили із думки самих суддів та їхніх потреб в частині організації роботи.

Кожен день робочого візиту міжнародного експерта до міста Одеси проходив у насиченому графіку. На початку першого дня координатори міжнародного проекту, заступник голови Апеляційного суду Одеської області Андрій Дрішлюк та викладач Одеського регіонального відділення Національної школи суддів України, суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області Тетяна Шевиріна презентували проект та результати онлайн опитування адвокатів та юристів щодо якості організації роботи судів в Одеському регіоні. Робота ж самого експерта, як вже зазначалося, проходила у формі інтерв’ю.  

Протягом першого тижня роботи експерт зустрілася з керівництвом судів, провела низку співбесід з суддями та працівниками апаратів судів для виявлення та дослідження нагальних проблем, що виникають в процесі роботи суду. Проведений аналіз дасть можливість внести пропозиції щодо подолання цих проблем за допомогою впровадження інноваційних форм та методів судового адміністрування, налагодження внутрішньої комунікації як між підрозділами одного суду, так і між судами в регіоні, формування єдиних стандартів та практики функціонування судів в межах Одеської області та їх впровадження в подальшому в діяльність судової системи України. 

Для більшого розуміння особливостей судового процесу в Україні експерт відвідала судові засідання у кримінальних та цивільних справах. 

За результатами проведених співбесід було виявлено низку головних проблем та чинників, які, на думку самих суддів та працівників апаратів судів, заважають їм ефективно працювати, а саме:

  • відсутність злагодженої роботи трьох інстанцій судової системи, безперервна зміна правових позицій у різних категоріях справ, низький рівень комунікації між судовими інстанціями;
  • відсутність відчуття незалежності суддів у здійсненні правосуддя та активна негативна пропаганда засобів масової інформації щодо діяльності судової системи та суддів;
  • надмірне навантаження на одного суддю та відсутність достатнього людського ресурсу;
  • низький рівень захисту суддів та співробітників апарату судів, чим користуються з метою тиску на суддів недобросовісні громадяни;
  • зниження рівня професійності адвокатів, юристів та прокурорів, що проявляється як у складенні процесуальних документів, так і в поведінці під час судових засідань; почастішали випадки зловживання правами;
  • проблема взаємозамінюваності суддів та співробітників апарату;
  • неможливість розгляду справи судом у розумні строки у зв’язку з відсутністю чіткої позиції (наприклад, щодо того, що можна вважати доказом належного повідомлення сторони про дату, час та місце судового засідання);
  • неможливість розгляду справи судом у розумні строки у зв’язку зі зловживанням учасниками судового процесу правом на оголошення перерви у судовому засіданні та відкладення розгляду справи, що викликано відсутністю єдиних критеріїв поважності причин відкладення розгляду справи;
  • відсутність поділу цивільних та кримінальних справ на вузькі спеціальні категорії для більш професійного та ефективного розгляду судових справ, а також для ретельного вивчення практики, та ін. 

Перший візит експерта завершився, далі слідує кропітка робота команди проекту з ретельного аналізу та систематизації матеріалів першого етапу, підготовка до наступного етапу проекту. Чекаємо на наступний візит експерта вже у серпні цього року, коли пані Естер де Рой продовжить співбесіди із суддями та представниками апаратів решти пілотних судів регіону, відвідає Одеське регіональне відділення Національної школи суддів України та зустрінеться з адвокатською спільнотою.

Обговорюючи план другого візиту, експерт відзначила позитивний досвід України у професійному навчанні майбутніх суддів, а також підтриманні рівня кваліфікації діючих суддів і співробітників апаратів судів. Вона зазначила, що аналог такої установи у Нідерландах відсутній, і функція забезпечення професійного зростання суддів покладена на голову та заступників голови суду. Водночас, експерт поділиться досвідом Нідерландів – презентуватиме нову форму взаємодії судів з громадянами, суспільством та державою, яка має об’єднати суддів, прокурорів та адвокатів навколо спільних проблем та забезпечити, в тому числі на основі результатів попереднього онлайн опитування, якісний багатосторонній діалог юристів-професіоналів.