Заходи, Новини

В Одеській області стартував міжнародний проект «Суд, громадяни, суспільство, держава: співпраця заради змін»

В умовах триваючої судової реформи та обрання стратегічного курсу на побудову незалежного українського суду, відновлення довіри з боку суспільства до судової системи, надзвичайної актуальності набуває питання впровадження єдиних прозорих та зрозумілих для відвідувачів суду стандартів здійснення правосуддя та забезпечення його організації на європейському рівні. Скарги відвідувачів на організацію роботи судів, рекомендації європейських експертів та наднаціональних установ наштовхують на ініціювання проектів, спрямованих на вдосконалення саме організаційної складової роботи судів як при здійсненні судочинства, так і в процесі його забезпечення.

23 травня 2018 року в Апеляційному суді Одеської області проведено першу координаційну зустріч за участю представників посольства Королівства Нідерландів в Україні, Одеської обласної організації «Всеукраїнська громадська організація «Комітет виборців України», а також Апеляційного суду Одеської області в межах Міжнародного проекту «Суд, громадяни, суспільство, держава: співпраця заради змін».На зустрічі Уряд Королівства Нідерландів був представлений старшим співробітником Програми співпраці та освіти Посольства Королівства НідерландівКатериною Осташкіною, а Королівство Нідерландів в Україні, Одеської обласної організації «Всеукраїнська громадська організація «Комітет виборців України», – Анатолієм Бойко. Апеляційний суд Одеської області на зустрічі представили заступник голови Апеляційного суду Одеської області Андрій Дрішлюк, суддя Апеляційного суду Одеської області, член Ради суддів України Андрій Калараш та виконуючий обов’язки керівника апарату суду Одеської області Ольга Багнюк. В зустрічі в якості координатора міжнародного проекту взяла участь викладач Одеського регіонального відділення Національної школи суддів України, суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області – Тетяна Шевиріна.

Міжнародний проект «Суд, громадяни, суспільство, держава: співпраця заради змін» – це довготривала та комплексна ініціатива, що викликана відсутністю єдиних стандартів організації внутрішньої роботи судів в Україні. Проект реалізується за підтримки Уряду Королівства Нідерландів на базі Апеляційного суду Одеської області.

Мета проекту: налагодження внутрішньої комунікації між підрозділами суду, судами області різних рівнів, формування єдиної практики функціонування судів в межах Одеської області, розробка стандартів та наступне їх впровадження в діяльність судової системи України.

Цілі проекту:

  • зміна усталених підходів до питань організації роботи суду; впровадження новітніх технологій та комунікацій, а також стандартів в процес функціювання суду;
  • формування у громадського суспільства сприйняття суду як державної установи, основна мета якої – захист прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави; специфіка діяльності суду повинна бути мінімальною, проте зрозумілою кожному члену суспільства;
  • підвищення рівня правосвідомості та правової культури представників судової системи та населення регіону;
  • формування нових інформаційних зв’язків всередині судової системи, а також між судом, суспільством та державою.