В 2000 році отримав свідоцтво про зайняття адвокатською діяльністю.

В 2004 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Агентський договір: цивільно-правовий аспект». З 2005 року – доцент.

З січня 2006 року по квітень 2012 року працював суддею Малиновського районного суду м. Одеси.

З квітня 2012 року по грудень 2018 року – суддя судової палати з розгляду цивільних справ Апеляційного суду Одеської області; секретар судової палати з розгляду цивільних справ Апеляційного суду Одеської області; заступник голови Апеляційного суду Одеської області.

З грудня 2018 року по теперішній час – суддя судової палати з розгляду цивільних справ Одеського апеляційного суду; слідчий суддя, заступник голови Одеського апеляційного суду.

Викладач Одеського регіонального відділення Академії суддів України, Одеського регіонального відділення Національної школи суддів України. Нагороджений грамотами та подяками Академії суддів України, Національної школи суддів України.

Співрозробник навчального курсу для Національній шкоди суддів України  «Написання судових рішень в цивільних справах». Сертифікований тренер курсів для Національній шкоди суддів України: «Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя», «Написання судових рішень у кримінальному і цивільному судочинстві», «Верховенство права та права людини у світлі Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини», «Захист права власності у світлі статті 1 Першого Протоколу до конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини».

Працював асистентом, доцентом кафедри цивільного права ОНЮА (за сумісництвом).

Автор, співавтор більш ніж 180 науково-практичних публікацій, в тому числі коментарів до Цивільного кодексу України, Сімейного кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, колективних монографій, підручників тощо.